ver.1.1
 

,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

ZPORR-Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2007-2013 Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej realizuje następujące projekty:


Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

Dnia 29.10.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-059/09-00


Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie Działanie
5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dnia 17.12.2009r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-RPPK.05.02.00-18-098/09-00


Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne
Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Dnia 22.04.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-RPPK.05.02.00-18-038/09-00


 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2012 Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!